எங்கள் வெற்றி விகிதம்

எங்களுடைய பெரும்பாலான வழக்குகளை நாங்கள் நீதிமன்ற விசாரணை அல்லது நடுவர் தீர்ப்பாயத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லாமலேயே தீர்த்து வைத்திருக்கிறோம். ஆயினும், உங்களுக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வு கிடைக்க, உங்கள் வழக்கை நீதிமன்ற விசாரணைக்கும் கொண்டு செல்லத் தயாராக உள்ளோம்.

ஒரு விசாரணை சென்று அந்த விஷயங்களில் பொறுத்து, நாம் இழந்து விட்டோம் விட பல சந்தர்ப்பங்களில் வென்றுள்ளன. நாம் அதே போல் லைசென்ஸ் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில், நீதி சுப்பீரியர் கோர்ட், பிரதேச நீதிமன்றம் மற்றும் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் உட்பட ஒன்ராறியோ நீதிமன்றம் அனைத்து மட்டங்களிலும், வெற்றி பெற்றுள்ளன.