Pangmatagalang Abogado sa Kapansanan

Sa malawak na karanasan sa mga pangmatagalang kaso ng kapansanan, tuklasin kung paano matutulungan kayo ng Toronto’s Personal Injury Lawyer na ma-access ang suportang pinansyal nararapat sa iyo.

Long-Term Disability Insurance: Ang Mga Pangunahing Kaalaman

Maraming Canadian ang tumatanggap ng pangmatagalang seguro para sa kapansanan – sa pamamagitan man ng isang employer o binili nang pribado – upang protektahan ang inyong sarili sa kaso ng isang aksidente o sakit na nagiging dahilan upang hindi kayo makapagtrabaho sa loob ng isang yugto ng panahon. Bagama’t marami ang masuwerte na hindi na kailangang kunin ang insurance na ito, ang iba ay maaaring madala sa hindi inaasahang mga pangyayari, at bumaling sa kanilang kompanya ng seguro upang tumulong na punan ang kawalan ng pananalapi habang hindi nila kayang suportahan ang kanilang sarili.

Sa Ontario, ang pangmatagalang seguro sa kapansanan ay maaaring sumaklaw sa pagitan ng 60%-70% ng mga nawalang kita, depende sa insurer at sa plano ng saklaw. Bilang isang policyholder, mahalagang magkaroon ng ganap na pag-unawa sa mga tuntunin at kundisyon na natatangi sa inyong patakaran bago pumirma sa ilalim na linya.

Ngunit ano ang mangyayari kapag ang kompanya ng seguro ay hindi nagbabayad kung sakaling magkaroon ng isang lehitimong saklaw na sakit o pinsala? Ang isang pangmatagalang abogado sa kapansanan sa Toronto ay maaaring maging isang kritikal na kasangkapan sa pagtulong sa inyong lumaban, na tinitiyak na matatanggap nyo ang buong benepisyo na nararapat sa iyo.

Paano Makakatulong sa Iyo ang Pangmatagalang Abugado ng May Kapansanan sa Toronto?

Tinanggihan kayo ba ng isang paghahabol o na-cut-off mula sa suporta ng inyong kompanya ng seguro? Hindi kayo nag-iisa. Ang Franklin Law Firm ay may matagal nang reputasyon bilang pinagkakatiwalaang koponan ng suporta para sa mga nagpupumilit na i-navigate ang proseso ng pagbawi ng kabayarang kailangan nila upang mamuhay nang may dignidad.

Maaaring suportahan ng aming Long term disability lawyer sa Toronto ang mga kliyente na may malawak na saklaw ng mga claim, mula sa malalang pananakit, pinsala sa likod, migraine, pananakit ng ulo, arthritis, at depression, hanggang sa sapilitang bumalik sa trabaho, o pagkakaroon ng inyong pangmatagalang paghahabol sa kapansanan tinanggihan. Anuman ang payo o suporta na kailangan nyo habang naghahanap kayo ng kabayaran, narito kami para tumulong na matiyak na matatanggap nyo ang lahat ng nararapat sa iyo.

Tulad ng maraming bagay na may kaugnayan sa insurance, ang oras ay mahalaga. Bagama’t mag-iiba ang mga timeline sa pagitan ng mga insurer at indibidwal na mga plano sa coverage, sa pangkalahatan ang mga policyholder ay may deadline para sa paggawa ng isang paghahabol upang ma-access ang mga pangmatagalang benepisyo sa kapansanan; ang pagkabigong isumite ang inyong claim at patunay ng kapansanan o pinsala sa loob ng window na ito ay maaaring magpataas ng inyong panganib na tanggihan ang claim. Ang isang legal na propesyonal ay maaaring maging isang mahalagang mapagkukunan sa hindi lamang pagtulong sa iyo na ihain ang inyong claim, ngunit maaaring mabilis na pumasok upang ipakita sa iyo ang inyong mga legal na opsyon kung sakaling tinanggihan ang paghahabol. Maaaring kabilang dito ang pagsisimula ng isang demanda laban sa inyong kompanya ng seguro.

Sa Franklin Law Firm, ang aming koponan at ang pinagkakatiwalaang abogado ng pangmatagalang may kapansanan sa Toronto ay nakatuon sa pag-akay sa iyo nang magkahawak-kamay sa bawat hakbang ng proseso ng paghahabol, na tinutulungan kang mag-navigate sa insurance-speak at ipaglaban kung ano ang nararapat sa iyo. Ang aming priyoridad ay ang paggamit ng mga napatunayan, epektibong estratehiya para makuha nyo ang pangangalaga at patas na kabayarang nararapat sa iyo, upang ikaw at ang inyong pamilya ay makabalik sa pagtutuon sa kung ano ang pinakamahalaga.

Isang Nakatuon na Koponan & Garantiyang Resulta

Upang patunayan ang inyong pangako sa inyong tagumpay bilang isang kliyente, hindi kami naniningil ng anumang bayad nang maaga. Nangangahulugan ito na babayaran lang ang anumang legal na bayarin kapag matagumpay na naresolba ang inyong kaso. Ipinagmamalaki namin ang aming mataas na rate ng tagumpay, na ang karamihan sa mga pangmatagalang paghahabol sa kapansanan ay naayos sa labas ng korte, nang hindi nangangailangan ng pagsubok.

Tuklasin ang Pagkakaiba ng Franklin Law Firm

Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay tinanggihan ng paghahabol sa kapansanan o hindi nakakatanggap ng sapat na saklaw ng mga benepisyo na kinakailangan upang mabawi o masuportahan ang kanilang sarili, huwag mag-antala upang makipag-ugnayan sa pangkat ng Franklin Law Firm ngayon. Ang aming pangmatagalang abogado para sa kapansanan sa Toronto ay may malawak na karanasan, lalim ng kadalubhasaan, at malawak na network ng mga mapagkukunan upang matulungan kang kumpiyansa na makipag-ayos sa inyong kompanya ng seguro at mabawi ang kabayarang nararapat sa iyo.

Makipag-ugnayan sa amin para i-set up ang inyong paunang konsultasyon at gawin ang unang hakbang sa paghahain ng inyong claim.