Abiso sa Privacy

Ang paunawa sa privacy na ito ay nagbubunyag ng mga kasanayan sa privacy para sa www.franklinlawfirm.ca. Ang paunawa sa privacy na ito ay nalalapat lamang sa impormasyong nakolekta ng website na ito. Aabisuhan kayo nito tungkol sa mga sumusunod:

  1. Anong personal na nakakapagpakilalang impormasyon ang nakolekta mula sa iyo sa pamamagitan ng website, kung paano ito ginagamit at kung kanino ito maaaring ibahagi.
  2. Anong mga pagpipilian ang magagamit nyo tungkol sa paggamit ng inyong data.
  3. Ang mga pamamaraang pangseguridad sa lugar upang protektahan ang maling paggamit ng inyong impormasyon.

Pangongolekta, Paggamit, at Pagbabahagi ng Impormasyon

Kami ang tanging may-ari ng impormasyong nakolekta sa site na ito. Mayroon lamang kaming access sa impormasyon na boluntaryo mong ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng email o iba pang direktang pakikipag-ugnayan mula sa iyo. Hindi namin ibebenta o uupahan ang impormasyong ito sa sinuman. Gagamitin namin ang inyong impormasyon upang tumugon sa iyo, patungkol sa dahilan kung bakit kayo nakipag-ugnayan sa amin. Maliban kung hihilingin nyo sa amin na huwag, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email sa hinaharap upang sabihin sa iyo ang tungkol sa mga espesyal na cottage, bagong rental, huling minutong deal, o mga pagbabago sa patakaran sa privacy na ito.

Ang Inyong Pag-access at Pagkontrol sa Impormasyon

You may opt out of any future contacts from us at any time. You can do the following at any time by contacting us via the email address or phone number given on our website:

  • Tingnan kung anong data ang mayroon kami tungkol sa iyo, kung mayroon man.
  • Baguhin/itama ang anumang data na mayroon kami tungkol sa iyo.
  • Ipatanggal sa amin ang anumang data na mayroon kami tungkol sa iyo.
  • Ipahayag ang anumang alalahanin nyo tungkol sa aming paggamit ng inyong data.

Gumagawa kami ng mga pag-iingat upang maprotektahan ang inyong impormasyon. Kapag nagsumite kayo ng sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng website, pinoprotektahan ang inyong impormasyon sa online at offline.

Tanging ang mga empleyado na nangangailangan ng impormasyon upang magsagawa ng isang partikular na trabaho (halimbawa, pagsingil o serbisyo sa customer) ang binibigyan ng access sa personal na nakakapagpakilalang impormasyon. Ang mga computer/server kung saan kami nag-iimbak ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon ay pinananatili sa isang secure na kapaligiran.

Paminsan-minsan, humihiling ang aming site ng impormasyon sa pamamagitan ng mga survey o paligsahan. Ang paglahok sa mga survey o paligsahan na ito ay ganap na boluntaryo at maaari mong piliin kung lalahok o hindi at samakatuwid ay ibunyag ang impormasyong ito. Maaaring kasama sa impormasyong hinihiling ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan (tulad ng pangalan, email at postal code). Gagamitin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang abisuhan ang mga nanalo at magbigay ng mga premyo. Gagamitin ang impormasyon ng survey para sa mga layunin ng pagsubaybay o pagpapabuti ng paggamit at kasiyahan ng site na ito.

Gumagamit kami ng “cookies” sa site na ito. Ang cookie ay isang piraso ng data na nakaimbak sa hard drive ng bisita ng site upang matulungan kaming pagbutihin ang inyong access sa aming site at tukuyin ang mga umuulit na bisita sa aming site. Halimbawa, kapag gumamit kami ng cookie upang makilala ka, hindi nyo kailangang mag-log in ng password nang higit sa isang beses, sa gayon ay makatipid ng oras habang nasa aming site. Magagawa rin ng cookies na subaybayan at i-target ang mga interes ng aming mga user upang mapahusay ang karanasan sa aming site. Ang paggamit ng cookie ay hindi naka-link sa anumang personal na nakakapagpakilalang impormasyon sa aming site.

Kung sa tingin nyo ay hindi namin sinusunod ang patakaran sa privacy na ito, dapat kang makipag-ugnayan sa amin kaagad sa pamamagitan ng telepono o email – info@franklinlawfirm.ca